www.pjss.org / informacje_ogolne

Polish Journal of Soil Science
wydawca:Instytut Agrofizyki
im. B. Dobrzańskiego
PAN w Lublinie
ISSN:0079-2985

Czasopismo Polish Journal of Soil Science zostało wpisane na
Thomson Scientific Master Journal List
Polish Journal of Soil Science jest wydawnictwem ciągłym, regularnym, półrocznikiem o zasięgu międzynarodowym, zaliczanym przez KBN do kategorii "AB". Wydawany jest w IAPAN wspólnie z Komitetem Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.

W Polish Journal of Soil Science wydawane są prace dotyczące gleboznawstwa oraz fizyki, chemii, biologii i uprawy gleb.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Ryszard Dębicki

Sekretarz Redakcji
dr Piotr Bartmiński

Rada Redakcyjna

Instrukcja dla autorów